உரிமை கைதுறப்பு
 
     
  இத்தலத்ததில் அருள்மிகு தலைமலை வெங்கடாஜலபதி திருக்கோயில் வரலாறு மற்றும் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் தகவலாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இத்தலத்தில் வரும் பொருள் விளக்கத்தின் கருத்து மாறுபாடு அனுமானத்திற்கு திருக்கோயிலின் நிர்வாகம் பொறுப்பாகாது.  
  பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்காக இத்தகவல்கள் சேகரிக்கபட்டுள்ளது. இத்தகவிலின் பொருள் விளக்கத்திற்கு thalaimalai.com உரிமை கோருவதில்லை .  
  இத்தலம் மூன்றாவது நபரால் பராமரிக்கப்படுகிறது. இத்தலத்தின் மூலம் வேறு தலத்திற்கு இணைய நேரிட்டால் அதற்கு நிர்வாகம் பொறுப்பாகாது. பூஜைக்கான தகவல்கள், நேரம் மற்றும் கட்டண விவரம் அந்தந்த கால்த்திற்கேற்ப மாற்றத்தக்கவை.  
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Copyright © 2019. All Rights Reserved.
Site Designed & Maintained by Temple Trust Management.