கோயில் நிர்வாகம் - அருள்மிகு தலைலமலை வெங்கடாஜலபதி திருக்கோயில்
 
1. திரு த. நந்தகோபன் தலைமலைசாமி
பரம்பரை அறங்காவலர் குழுத் தலைவர்
2. திரு த. சடகோபன்
3. திரு இரா. ரெங்கநாயகி அம்மாள்
4. திரு த. நம்மாழ்வார்
 
 
நன்றி!     நன்றி!!     நன்றி!!!
 
 
 
 
 
Copyright © 2019. All Rights Reserved.
Site Designed & Maintained by Temple Trust Management.